Forside

Nyheder

Tange Borgerforening afholder generalforsamling
mandag d. 28. februar kl. 19 i Roklubben

Dagsorden:

1.   Velkomst

2,   Valg af dirigent

3.   Formandens beretning

4.   Fremlæggelse af regnskab

5.   Indkomne forslag

6.   Kontingent fastlæggelse

7.   Valg af bestyrelse
- på valg er:

Lise Lykke

Linda Gundersen

Søren Sloth

8.   Valg af suppleanter

9.   Valg af revisorer

10. Valg af revisorsuppleanter

11.  Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 21./2
(Tange Søvej 26)

Mød os på Facebook

og vær' en del af fællesskabet