Forside

Vigtig information

Tange Borgerforening

plejer jo her i april/maj måned at komme med nyt program for det kommende år
samt opkræve det årlige kontingent.

Det er meget svært at planlægge et nyt program, da ingen ved, hvilke begrænsninger der vil være fremover.
Vi vil naturligvis følge alle henstillinger fra Sundhedsstyrelsen.

Vi håber på, vi fra 1. september kan gennemføre det program, vi havde planlagt resten af året:
Strandfest d. 12/9, julefrokost, juletræs-tænding samt (hvis muligt) en fællesspisning en gang imellem.

Alt hænger i en tynd tråd, da ingen ved, hvordan Corona-udviklingen vil være.

Ved mulighed for at afholde et arrangement vil dette blive bekendtgjort på Borgerforeningens hjemmeside,
på Facebook, på vores nyhedsmail, opslag hos købmanden samt "mund til  mund".

Af hensyn til smittefare vil vi ikke gå rundt og opkræve kontingent, som vi plejer.

De af vore medlemmer, der fortsat vil støtte borgerforeningen, bedes overføre beløbet på:

Reg. Nr. 2331, konto 3605641201 - husk at påføre navn og adresse.

Grundet årets sparsomme program har vi valgt, at I kun skal betale halvt kontingent: enlige 25 kr. - husstand 50 kr.

De bedste hilsner og ønsker om en dejlig sommer  fra

Borgerforeningens bestyrelse

Christen, Søren, Linda, Lene og Lise

wild-flowers-571940_1920

Mød os på Facebook

og vær' en del af fællesskabet