11/02 Generalforsamling

Generalforsamling
tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19
i Roklubben
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Kontingentfastlæggelse
7. Valg af bestyrelse – på valg er:
– Lise Lykke
– Linda Gundersen
– Søren Sloth
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Valg af revisorsuppleanter
11. Eventuelt

23/06 Sankt Hans

Sankt Hans
Søndag den 23/6 kl. 18 ved Roklubben
Der bliver mulighed for at købe mad, men
du/I kan også selv medbringe mad til grillen.
Øl, vin og vand kan købes.
Kl. 18 tændes et lille bål af hensyn til de
mindre børn. Gratis snobrød.
Båltaler: Sognepræst Merete Bøye
Arrangementet afholdes i samarbejde med
Roklubben.