23/06 Sankt Hans

Sankt Hans
Søndag den 23/6 kl. 18 ved Roklubben
Der bliver mulighed for at købe mad, men
du/I kan også selv medbringe mad til grillen.
Øl, vin og vand kan købes.
Kl. 18 tændes et lille bål af hensyn til de
mindre børn. Gratis snobrød.
Båltaler: Sognepræst Merete Bøye
Arrangementet afholdes i samarbejde med
Roklubben.